Bedrijfsadvies

Onze veterinaire visie is de meerwaarde voor uw bedrijf.

Varkens

VarkensArtsenZuid houdt van een heldere en eenduidige aanpak. Graag brengen we uw doelstellingen in beeld om u vervolgens met onze veterinaire vakkundigheid te helpen deze doelstellingen te bereiken.

Veelal is het uiteindelijke doel om efficiënt voedsel te produceren, het bestaansrecht van de agrarische sector. Als sector en als dierenartsen in het bijzonder hebben we natuurlijk ook de algemene taak om dierenwelzijn en voedselveiligheid te bewaken.

Het bezoek aan een varkensbedrijf bestaat uit een beoordeling van de varkens in de stal samen met de veehouder. Hierbij wordt ook de periode na het vorige bedrijfsbezoek besproken. Bij zeugenbedrijven kunnen wij de drachtige zeugen scannen vanaf een drachtlengte van 23 dagen. Aan de hand van de bevindingen op het bedrijf wordt er advies uitgebracht. Deze wordt schriftelijk of elektronisch vastgelegd. Eventueel worden aanvullende onderzoeken uitgevoerd.

Als het nodig is diergeneesmiddelen in te zetten, kunnen wij u bedienen via onze apotheek.

Kortom, de volledige gezondheidszorg van uw varkens is bij ons in goede handen!

 

 

Heb je vragen?

Neem contact met ons op, we helpen je graag!

077 - 306 60 69

Contact formulier