Algemene voorwaarden

Op alle behandelingen en leveringen van VarkensArtsenZuid en haar medewerkers zijn de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde van toepassing,  gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Download de algemene voorwaarden

Heb je vragen?

Neem contact met ons op, we helpen je graag!

077 - 306 60 69

Contact formulier